SundhedsUnivers
 
 

Tvangstanker kan være invaliderende

At lide af tvangstanker, kan være særdeles invaliderende og hæmmende for livskvaliteten.

Mennesker der lider af tvangstanker, får hele tiden billeder eller indskydelser i bevidstheden, der tvinger dem til at handle på en bestemt måde. Tvangstanker kaldes typisk i dag for OCD, der står for Obsessive-Compulsive Disorder. Det betyder engentlig både tvangstanker og tvangshandlinger, hvilket er meget sigende, da tvangstanker oftest affføder tvangshandlinger hos patienten.

Både voksne og børn kan lide af tvangstanker og ofte er måden disse tvangstanker kommer til udtryk den samme, uanset patientens alder. En af de mest almindelige tvangstanker er angsten for bakterier og for at blive smittet eller blive beskidt. Denne angst giver sig udtryk i tvangshandlinger som meget hyppig håndvask og vask af resten af kroppen. Patienten kan oftest godt selv se det urealistiske i at han skulle være blevet smittet med en farlig sygdom eller have pådraget sig livsfarlige bakterier ved at tørre hænderne i et håndklæde på et toilet, men OCD'en tager over og får patienten til at ignorere den logiske forklaring.

Behandlingen af tvangstanker og tvangshandlinger består typisk i en kombination af medicinsk behandling og kognitiv terapi over en længere periode. I lette tilfælde kan man nøjes med den kognitive terapi, men som regel har medicinen en positiv effekt også og man bør under alle omstændigheder tale med professionelle læger og terapeuter om, hvad der vil være bedst i det enkelte tilfælde.
 
Copyright SundhedsUnivers 2021